دسته بندی ها
کد 76 - اذان کد 86 - قنوت نماز عید فطر کد 77 - اقامه کد 82 - صلوات بعد از نماز كد 289 - نماز امام زمان عجل الله تعالي فرجه
کد 466 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...

کد 466 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...


اندازه های قابل چاپ: *

توضیحات

کد 466- تولید ملی ، حمایت از کار و ...

سال 1391

توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني

ما باید بتوانیم از کارکارگر ایرانی حمایت کنیم ؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم ؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیرخواهد شد . سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است .

ساخت ایران

کد 466 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...
Hover | Large