دسته بندی ها
کد 76 - اذان کد 77 - اقامه كد 289 - نماز امام زمان عجل الله تعالي فرجه کد 82 - صلوات بعد از نماز کد 86 - قنوت نماز عید فطر
کد 465- تولید ملی ، حمایت از کار و...

کد 465- تولید ملی ، حمایت از کار و...


اندازه های قابل چاپ: *توضیحات

کد 465- تولید ملی ، حمایت از کار و...

سال 1391

توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني

ما باید بتوانیم از کارکارگر ایرانی حمایت کنیم ؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم ؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیرخواهد شد . سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است .

ساخت ایران

کد 465- تولید ملی ، حمایت از کار و...
Hover | Large