دسته بندی ها
كد 289 - نماز امام زمان عجل الله تعالي فرجه کد 86 - قنوت نماز عید فطر کد 76 - اذان کد 77 - اقامه کد 82 - صلوات بعد از نماز
کد 464 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...

کد 464 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...


اندازه های قابل چاپ: *توضیحات

کد 464 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...

سال 1391

توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني

ما باید بتوانیم از کارکارگر ایرانی حمایت کنیم ؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم ؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیرخواهد شد . سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است 

کد 464 - تولید ملی ، حمایت از کار و ...
Hover | Large