دسته بندی ها
کد 76 - اذان کد 86 - قنوت نماز عید فطر كد 289 - نماز امام زمان عجل الله تعالي فرجه کد 77 - اقامه کد 82 - صلوات بعد از نماز
کد 387 - سلام بر آن خونهای جاری شده

کد 387 - سلام بر آن خونهای جاری شده


اندازه های قابل چاپ: *


توضیحات

کد 387 - سلام بر آن خونهای جاری شده

السلام علی الدماء السائلات / سلام بر آن خون های جاری شده

السلام علی الاعضاء المقطعات / سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده

السلام علی الرووس المشالات / سلام بر آن سرهای بالا رفته بر نیزه ها

کد 387 - سلام بر آن خونهای جاری شده
Hover | Large